Spowdi Infografik

Jag är stolt över att få dela med mig av mitt arbete med att designa infografiker för det innovativa företaget Spowdi. Genom detta projekt har jag haft möjligheten att kombinera min passion för design med mitt intresse för hållbarhet och förnybar energi.

Mitt uppdrag var att skapa visuella representationer som inte bara tydligt kommunicerar Spowdis unika lösningar utan också engagerar och informerar målgruppen på ett intuitivt sätt. Genom att använda mig av grafiska element, färgschema och layout har jag strävat efter att skapa infografiker som inte bara är estetiskt tilltalande utan även effektiva i att förmedla komplex information.

En av de utmaningar jag ställdes inför var att bryta ner tekniskt avancerade koncept till enklare och begripliga illustrationer. Genom att samarbeta nära med Spowdi-teamet och förstå deras teknologi och målgrupp kunde jag skapa infografiker som både utbildar och inspirerar. Det har varit en spännande resa att transformera abstrakta idéer till visuella berättelser som ger betraktaren en klar förståelse för Spowdis unika bidrag till hållbarhetssektorn.

Mina designval har också fokuserat på att hålla en enhetlig och professionell estetik för att stärka Spowdis varumärkesidentitet. Genom att anpassa färgscheman och typografi har jag strävat efter att skapa infografiker som inte bara passar in i Spowdis befintliga varumärkesriktlinjer utan också förstärker deras unika varumärkeskaraktär.

Främsta Takeaways: Infografik är svårt men riktigt kul! Arbetet lämnades in i form av en redigerbar powerpoint-mall (med grund layouten gjord i Adobe Illustrator) vilket var en lärorik erfarenhet att skapa och leverera. Det var riktigt tillfredställande att undersöka och lära sig ett komplicerat flöde inom en industri jag inte har tidigare erfarenhet i, och sedan designa en pedagogisk och minimalistisk visualisering av samma flöde.

Similar Posts