Inklusivitet Posters

Som del av mitt arbete med en inkluderande, respektfull och utvecklande miljö för mig och alla andra elever designade jag posters, som sedan printades ut och hängdes upp. Målet var att väcka medvetenhet och främja en kultur av inkludering för att skapa en plats där varje elev känner sig sedd, hörd och välkommen.

Affischerna användes som en del av en bredare kampanj för att främja inkludering och skapa dialog kring ämnet, som bland annat innehöll en heldagsworkshop jaag skapade och höll i. Responsen var positiv, och elever och lärare upplevde att affischerna inte bara var visuellt tilltalande utan också framkallade viktiga samtal om att skapa en mer inkluderande skolmiljö.

Att arbeta med detta projekt var både meningsfullt och givande. Det visar på kraften i design som ett verktyg för att påverka attityder och skapa förändring. Jag är stolt över att ha bidragit till att forma en skolmiljö där varje individ känner sig erkänd och respekterad.

Similar Posts